Berichten van het bestuur

15 februari 2021


Door de corona kan er nog geen Algemene Ledenvergadering worden gehouden. We zijn als bestuur het oude jaar aan het afronden. Als het jaarverslag en de financiële stukken af zijn en goedgekeurd door de kascommissie, dan zullen ze geplaatst worden op het besloten gedeelte van onze nieuwe website, waarop alleen door leden ingelogd kan worden. Hier zal melding van gemaakt worden aan de leden.

We hebben al anderhalf jaar een vacature voor voorzitter. Pogingen om deze functie op te vullen zijn tot op heden niet gelukt. Dus als iemand zich geroepen voelt dan kan hij/zij zich in verbinding stellen met één van de bestuursleden. Er ligt door het ontbreken van een voorzitter meer werk bij de overige bestuursleden en zeker bij de secretaris. Marlies heeft het als secretaris erg druk, ze heeft te kennen gegeven dat het allemaal te veel tijd gaat opslokken. In het bestuur hebben we hierover gesproken, waarbij het momenteel de beste oplossing lijkt om een notulist te zoeken. Hij/zij kan vergaderverslagen maken, zowel van de ALV als de bestuursvergaderingen. Wie lijkt dit een mooie uitdaging. Graag contact opnemen met Marlies.

Nieuwscategorieën Bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 29540905

Naast Sporthal "De Goorn"

Edveensweg 17
7861 AM Oosterhesselen

KVK-nummer

40045758